صفحه اصلی / آرشیو تگ: صمد بهرنگی

آرشیو تگ: صمد بهرنگی

اشتراک در خبرنامه

ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی

ماهی سیاه در چنبره‌ی آموزش انتزاعی

صمد بهرنگی و آسیب شناسی نظام آموزشی خسرو صادقی بروجنی / یاسرعزیزی «شهری است که ویران می‌شود‌، نه فرونشستن بامی‌. باغی است که تاراج می‌شود‌، نه پرپر شدن گلی‌. چلچراغی است که در هم می‌شکند‌، نه فرومردن شمعی وسنگری است که ...

ادامه مطلب »

سلام، عمو صمد!

سلام، عمو صمد!

 «شهری است که ویران می‌شود‌، نه فرونشستن بامی‌. باغی است که تاراج می‌شود‌، نه پرپر شدن گلی‌. چلچراغی است که در هم می‌شکند‌، نه فرومردن شمعی وسنگری است که تسلیم میشود ،نه از پا در آمدن مبارزی‌! صمد چهره حیرت ...

ادامه مطلب »

صمد‌؛ عاشیق میلت

صمد‌؛ عاشیق میلت

خاموشی‌اش فریاد شد سکوت دریا را به هم زد و  طوفان‌ها بر‌انگیخت  «صمد معلم بچه‌های آذربایجان بود‌، صمد کتاب‌های قشنگ می‌نوشت‌. مثل ماهی سیاه کوچولو‌. صمد یک باغ بزرگ داشت و پر ازگل‌های زیبا بود و آن باغ ،فکرش و ...

ادامه مطلب »

آقای چوخ بختیار و فارسی وانیسم!

آقای چوخ بختیار و فارسی وانیسم!

«آن که زنده است به راستی نمی تواند شهروند باشد و موضع گیری نکند. بی تفاوتی کاهلی است. انگل‌وارگی است، بی‌جربزگی است. زندگی نیست، و از این روست که من از بی تفاوت‌ها بیزارم». آنتونیو گرامشی آقا یا خانم خیلی ...

ادامه مطلب »
بالا