صفحه اصلی / آرشیو تگ: فارسی وان

آرشیو تگ: فارسی وان

اشتراک در خبرنامه

آقای چوخ بختیار و فارسی وانیسم!

آقای چوخ بختیار و فارسی وانیسم!

«آن که زنده است به راستی نمی تواند شهروند باشد و موضع گیری نکند. بی تفاوتی کاهلی است. انگل‌وارگی است، بی‌جربزگی است. زندگی نیست، و از این روست که من از بی تفاوت‌ها بیزارم». آنتونیو گرامشی آقا یا خانم خیلی ...

ادامه مطلب »
بالا