صفحه اصلی / آرشیو تگ: کریم پور شیرازی

آرشیو تگ: کریم پور شیرازی

اشتراک در خبرنامه

روزنامه‌نگاری و بیم جان

روزنامه‌نگاری و بیم جان

«از میان نوشته‌ها تنها دوستدار آنم که با خون خود نوشته باشند. با خون بنویس تا بدانی که خون جان است» (نیچه)  روزنامه‌نگاران نیز هم‌چون دیگر قلم به‌دستان راستین که جز برای حقیقت و وجدان بیدار انسانی قلم نمی‌زنند در ...

ادامه مطلب »
بالا